Op het geld: Een van de drie termen om aan te geven waar de Binaire Optie op dit moment staat. Op het geld geeft aan dat de eindprijs van de Binaire Optie exact hetzelfde is als de beginprijs. Wanneer de optie sluit, zal het geïnvesteerde bedrag worden uitgekeerd

Binaire Opties: Onderliggende waarde op een specifieke markt voor handelaren welke vaste uitbetalingspercentages aanbiedt voor bijvoorbeeld een simpele Ja/Nee Optie.

Instrument Begrenzing: Een instrument waarbij de handelaar moet bepalen of een onderliggende waarde binnen of buiten een bepaalde bandbreedte zal komen.

Vroege Sluiting: Mogelijkheid om eerder uit de optie te stappen om eventuele verliezen te beperken.

Afloop level: Refereert naar de onderliggende waarde wanneer de optie is vervallen

Afloop tijd: Specifieke tijdstip waarop de Binaire Optie afloopt

Hoog/Laag Instrument: Een Binaire Optie instrument om te bepalen of een Optie Hoger of Lager zal eindigen

In het geld: Een van de drie termen om aan te geven waar de Binaire Optie op dit moment staat. Situatie waarin de onderliggende waarde hoger is dan de optie en er dus winst is behaald.

Geïnvesteerd bedrag: Het bedrag waarvoor een Binaire Optie is gekocht.

Een Aanraking Instrument: Een Binaire Optie instrument waarmee de handelaar moet aangeven of de onderliggende waarde aan een bepaalde prijs komt of niet.

Uit het geld: Een van de drie termen om aan te geven waar de Binaire Optie op dit moment staat. Situatie waarin de onderliggende waarde onder de prijs van de Binaire Optie is gesloten en dus geen winst zal opbrengen.

Uitkering: Het uitbetaalde bedrag voor de Binaire Optie Broker aan de handelaar als een Optie In het geld is gesloten.

Richt Prijs: Ook wel Strike Price genoemd. Onderliggende waarde moet deze prijs halen om de optie In het geld te eindigen.

Onderliggende waarde: Gebruikte waarde om een Binaire Optie te kunnen verhandelen. Een Binaire Optie welke speculeert op Olie heeft als onderliggende waarde Olie. Andere onderliggende waarde zijn aandelen, valuta, etc.