Economisch beter maar schuldenlast hoger


Economisch gezien gaat het weer wat beter in Nederland maar grote groepen Nederlanders merken hier weinig of helemaal niets van. De schuldenlast is namelijk voor een grote groep Nederlanders alleen maar toegenomen, en worden steeds groter. De vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) heeft hierover cijfers gepubliceerd. In 2008 toen de crisis begon waren er 44.000 Nederlanders die een beroep deden op de schuldhulpverlening. Afgelopen jaar was dat aantal meer dan verdubbeld naar 92.000. De gemiddelde schuld van Nederlander is ook gegroeid, van 30.000 euro in 2008 naar 38.000 euro in 2014.

Minimuminkomen

De oorzaak van de steeds grotere schuldenlast voor Nederlanders ligt volgens schuldhulpverleners doordat steeds meer mensen van een minimuminkomen moeten rondkomen, en de uitgaven steeds verder toenemen. Volgens het NVVK blijft vaak niets of heel weinig over om boodschappen te doen wanneer alle vaste lasten als energie, verzekeringen en zorgkosten zijn betaald. De gestegen huren en het verminderen van de huurtoeslag zorgen ervoor dat mensen budgettair niet meer rondkomen. Heel veel mensen hebben volgens het NVVK moeite om geen schulden te maken.

schuldhulpverleners

Eeconomieen andere factor is volgens het NVVK is dat de schuldeisers steeds strenger worden, en dan doelen de schuldhulpverleners vooral op de overheid. De overheid constateert vaak te snel en onterecht dat er sprake zou zijn van fraude als mensen bijvoorbeeld een vergissing maken bij het aanvragen van een uitkering of toeslagen. Dan is er meteen spraken van een schuld en de overheid verhaalt deze ook actief. De overheid zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en het beleid moeten aanpassen aldus de schuldhulpverleners.

schuldsanering

De overheid stelt dat het de zorgen omtrent de steeds groter wordende schuldenlast serieus worden genomen. Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft toe dat ondanks het aantrekken van de economie steeds meer mensen in de schuldsanering komen. Vanuit Den Haag krijgen de gemeenten 90 miljoen euro extra om dit probleem aan te pakken. Wel blijft het belangrijk dat gemeenten de schuldhulpverleningstaken goed en vakkundig uit blijven voeren. Naast geld wordt er gewerkt aan nieuw beleid dat schulden in de toekomst voorkomen kunnen worden. Diverse gemeenten werken al goed samen met energiebedrijven en woningbouwcorporaties om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen. Er moet worden voorkomen dat mensen die al onder het bestaansminimum leven niet in de schulden kunnen komen.

Dit bericht is naast alle positieve berichten over de economische vooruitgang in Nederland zorgelijk. Wanneer de consument steeds verder in de schulden komt zorgt dit voor een negatieve spiraal in de economie. Het negatieve sentiment gaat op den duur de overhand nemen en mensen kunnen simpelweg steeds minder uitgeven. Zal dit effect groot genoeg zijn om op den duur de economische groei te doen stagneren?

mei 26, 2015 by : posted in Nieuws Geen reacties