Grondstofprijzen de lucht in

Omdat de grondstoffenmarkt momenteel in het teken staat van een beperkt aantal beschikbare grondstoffen op de korte termijn, maar de vraag naar direct leverbare grondstoffen blijft bestaan, stijgen de grondstofprijzen. De verwachting is dat het een gunstige grondstoffensituatie op zal leveren voor de lange termijn.

IMBRFS-00075137-001Met name de grondstof soja is aanzienlijk in prijs gestegen. Oorzaak hiervan zijn stakingen die op dit moment aan de gang zijn in Argentinië. Dit heeft als effect dat de aanvoer van grondstoffen als sojaschroot en sojahullen richting Europa wordt vertraagt. Op de kort lopende termijn zorgt dit voor oplopende prijzen. Voor een andere grondstof, raapzaadschroot, is de verwachting dat de prijs tot juli duur zal blijven omdat de productie van oliefabrieken op dit moment tot een minimum is beperkt.

Het ziet er zeer gunstig uit als we kijken naar de lange termijn. De gewascondities zijn goed en er ik ruim voldoende ingezaaid. Dit zorgt ervoor dat de prijzen hoofdzakelijk worden bepaald door het weer. Nu breekt er een periode aan waarin goed weer noodzakelijk is om de hoge verwachtingen betreffende de oogst te verwezenlijken. Vanwege de slechte berichten vanuit Rusland over droogte en vanuit de Verenigde Staten over regen (met name in tarwegebieden) steeg de prijs van met name granen kortstondig. Toen er berichten kwamen dat het weer zich verbeterde in Rusland en de Verenigde Staten zorgde dit weer voor een kleine correctie naar beneden. Er is dan spraken van een typische weermarkt in de grondstoffenmarkt.

Er zijn dus aanmerkelijk wat factoren die de prijs voor grondstoffen bepalen. Genoeg kansen voor de binaire optie handelaar omdat ook binaire opties met als onderliggende waarde grondstoffen te verhandelen zijn. Gebruik al deze variabelen om op de korte termijn of lange termijn een aardig rendement te realiseren.

juni 8, 2015 by : posted in Nieuws Geen reacties